My protection!

T A H N I A H !
Anda Ditawarkan Untuk Mengikuti Pengajian Ke Tingkatan 6 Bawah
Berikut Adalah Maklumat Tawaran
No. Kad Pengenalan
::

Angka Giliran
::
NA044A032
Nama
::
LAILATUL BADRIAH BINTI MOHAMAD
Sekolah Asal
::
NEA4106 - SMK SERI PAGI

Jurusan
::
KEMANUSIAAN
Sekolah Ditawarkan
::
NEA4106 SMK SERI PAGI

Tarikh Mendaftar
::
9 Mei 2011
Sila cetak surat tawaran dan bawa bersama semasa pendaftaran ke sekolah yang telah ditempatkan

 
SURAT TAWARAN CETAKAN KOMPUTER
TARIKH CETAKAN:02-May-2011

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 3 & 4, BLOK E2, KOMPLEKS E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62604 PUTRAJAYA
Tel    : 03-88849586 (Aras 3) / 03-88849370 (Aras 4)
Faks : 03-88849315
Laman Web : http://www.moe.gov.my/bs
certified_1
CERTIFIED TO ISO 9001:2008 CERT.NO. : AR4166
Logo-IQNET-New2007_01
CERTIFIED TO ISO 9001:2008 CERT.NO. : AR4166


Rujukan Kami: KP(BS-SPSM)303/01/03 (28639)
Tarikh : 02 Mei 2011
Nama : LAILATUL BADRIAH BINTI MOHAMAD
No Kad Pengenalan
: 

Tuan,

TAWARAN KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2011
Dengan hormatnya Surat Siaran Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. KP (BPSH-SPSM)303/01/06 (12) bertarikh 14 April 2011 adalah dirujuk dan berkaitan.
2.     Sukacita dimaklumkan bahawa tuan ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah seperti ketetapan berikut:
2.1. Jurusan KEMANUSIAAN
2.2. Sekolah ditempatkan SMK SERI PAGI
TMN SERI PAGI
70450 SEREMBAN
N. SEMBILAN
2.3. Tarikh dan masa lapor diri 9 Mei 2011 / 9.00 pagi
2.4. Dokumen diperlukan (Asal dan salinan yang disahkan) i.   Surat tawaran ini.
ii.  Keputusan SPM 2010
iii. Kad Pengenalan
iv. Sijil Kelahiran
v.  Sijil Kokurikulum Tingkatan Lima
2.5 Pakaian Pakaian seragam sekolah dan kemas

3.     Calon yang sedang menunggu tawaran UPU, dinasihatkan melapor diri di sekolah yang ditetapkan dan peserta Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Fasa 2 hendaklah melapor diri sebaik sahaja tamat latihan.
4.     Keputusan ini adalah muktamad berdasarkan syarat-syarat dan kekosongan tempat. Kegagalan melapor diri pada tarikh yang ditetapkan dianggap menolak tawaran. Tawaran ini terbatal serta-merta jika saudara berstatus bukan warganegara Malaysia.
Sekian. Terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

Pengarah
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pelajaran Malaysia

Surat ini adalah cetakan komputer dan tidak perlu ditandatangan.
Berserah jer pada tuhan..hahaha!!